GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61030
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvernbekken
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en meget grov breelv- og elvevifte ved Fjågesund, der Kvernåi munner ut i Flåvatnet. Under registreringen ble de groveste massene påvist ved viftas rotpunkt, lengst mot vest. Mektigheten varierer sterkt, og er gjennomgående liten. I de øvre terrassene kan den lokalt være 5 m. Forekomstens verdi som grusressurs er svært begrenset på grunn av liten og varierende mektighet, høyt blokkinnhold, dårlig kornform og et forventet høyt humusinnhold.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse