GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61034
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Spjotsodd
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en subglasialt dannet og komplekst oppbygget breelvavsetning ved Spjotsodd. Overflaten er et uregelmessig formet dødislandskap med hauger, rygger og dødisgroper. Kartet viser at overflaten enkelte steder flater ut på kote 112-114 moh., tilsvarende forekomsten på sørsida av Straumen. Stikkborundersøkelser, overflatekartlegging og inspeksjon tyder på at massene blir grovere mot øst. I 1981 ble det tatt prøver i massetak nr. 1 og 2. De seismiske undersøkelsene gir et bra grunnlag for å anslå volumet. Forekomsten er en viktig grusreserve for Kviteseid kommune. Det er først og fremst de østlige områdene som peker seg ut med tanke på større uttak.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse