GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61036
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Straumane
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en subglasialt dannet breelvavsetning som strekker seg 3 til 4 km langs Straumen. Overflaten er dels et haug- og ryggformet dødislandskap, dels definerte nivå rundt kote 110- 115 moh. Mektigheten varierer betydelig, men er trolig størst innen de terrasserte områdene og de største haugene. Gjennomsnittlig mektighet er stipulert til 3 m. Volumanslaget er imidlertid meget usikkert. I store deler av overflaten dominerer grus og stein. Mot dypet er det flere steder påvist ensgradert sand. Det er etablert slamdeponi på en av de store terrassene. Forekomsten er en betydelig grusressurs av stor betydning for Kviteseid kommune. NGU anbefaler at forekomsten undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse