GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61038
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skarprud
(Sist oppdatert 30.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en noe uregelmessig formet breelvasetning ved Skarprud. Avsetningen er bygd opp til en markant toppflate på kote 108 moh. Gjennomsnittlig mektighet er stipulert til 5 meter. Dette er imidlertid usikkert. Snitt i massetakett viser at massene er godt sortert med lagdelt sand og grusig sand med enkelte gruslag. Forekomsten er en betydelig grusreserve. Spret bebyggelse og dyrka mark båndlegger imidlertid i store deler av forekomsten og stenger for videre uttak.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse