GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61040
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Blikom
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse- og vifteformet bereelvavsetning i den vestre dalsiden ovenfor Kviteseid sentrum. Toppflaten skrår svakt fra ca 130 moh i nordvest ned til 100 moh i sørøst. Topplaget er grovt med en høy andel stein og enkelte blokker. Under dette er det påvist en noe uregelmessig oppbygging, der sand- og gruslag veksler med enkelte siltlommer. Terrassene i den nedre delen av forekomsten, i tilknytning til massetak nr. 2, og ved Ystestaulmogen er meget interessante med tanke på videre uttak. Forekomsten er en viktig grusressurs i kommunen.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse