GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61042
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nørstrudmogen
(Sist oppdatert 04.sep.1994)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter tre atskilte breelvvifter/- terrasser, slått sammen i et stiplet omriss. Det er ingen åpne snitt, men i overflata virker materialet svært grovt med en høy andel stein og blokk. det meste av grunnarealene er skog. De største mektighetene, som er på anslagsvis 10 m, ligger innen det største delarealet på sørsida av elva. Forekomsten er en betydelig ressurs der dagens arealbruk ikke vil komme i umiddelbar konflikt med eventuelle uttak. Materialet kan være ugunstig grovt.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse