GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61048
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lundevall
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en vifte- og terrassert breelvavsetning ved Lundevall. Mektighetene er moderate, 2 m i gjennomsnitt, og en stor del av grunnarealet er dyrka mark. Det er ingen åpne snitt som viser materialsammensetningen, men i overflaten er det en høy andel stein og blokk. Forekomsten har mindre betydning som grusreserve.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse