GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61056
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Smylemoen
(Sist oppdatert 05.sep.1994)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lav elveslette ved Smylemoen. Mektighet og volum er begrenset. I overflaten og i mindre vegskjæringer sees det sand og grus uten blokk. Forekomsten har kun verdi som grusressurs til lokal bruk.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse