GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61058
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Holdnes
(Sist oppdatert 10.sep.1994)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en noe uregelmessig, tildels vifteformet breelvavsetning ved Honnes. Snitt tyder på at materialet hovedsaklig består av sand under et tynt, men grovere topplag. Både pga campingplassen, materialsammensetningen og et lite volum synes uttak å være lite aktuelle.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse