GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61062
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordbø
(Sist oppdatert 10.sep.1994)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en vifteformet breelvavsetning ved Nordbø. Snitt i et lite massetak viser at massene består av grusig sand. Reservene må betraktes som små. Masser med slik gradering er først og fremst egnet til fyllmasse og støpesand.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse