GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61064
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Telnesodden
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et terrasseformet isranddelta ved Telnesodden. Toppflaten er regelmessig på omlag kote 117 moh. Dannelsen antas å være samtidig med breelvavsetningen ved Fjågesund (rett over Flåvatnet). I overflaten er materialet grovt, men et nedlagt massetak på avsetningens østside, viser et høyt sandinnhold. I henhold til dannelsesmodellen kan det forventes at massene blir grovere mot vest. Materialkvaliteten forventes å tilsvare forekomsten ved Fjågesund og analysene derfra er trolig representative. Det er tidligere tatt ut masse til veibygging.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse