GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61068
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Ordal
(Sist oppdatert 05.aug.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktplassert, nedlagt massetak i grusig morene. Snitt i massetaket viser 1 m sortert sand og grus over grusig, sandig og steinholdig morene. I følge grunneier er det lommer med sand og grus innimellom i området. Morenen i området virker finstoffattig. Vegvesenet har tatt prøver et stykke nordvest for massetaket.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse