GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61070
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Tytegrav
(Sist oppdatert 10.sep.1994)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et punktplassert massetak i grusig, korttransportert morene, og følgelig ikke areal- og volumberegnet. I 1981 var massetaket nesten uttømt og i 1994 helt eller delvis gjengrodd.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse