STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 61080
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassangstøylen
(Sist oppdatert 18.jun.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp ved Vassangstøylen. Skafså kraftverk opplyste i 1981 at bergartsinnholdet hovedsakelig består av finkrystallinsk gneis, foruten granitt, kvartsitt og pegmatitt.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse