GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61084
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Hurv
(Sist oppdatert 10.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en breelvterrasse, lave elvesletter og en markert morenerygg (Randmorene) inn mot dalsiden. Det er tatt ut noen få m3 masse til vegen flere steder uten at dette er registrert som massetak. Beliggenheten gjør forekomsten lite aktuell for uttak annet enn til lokale formål.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse