GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61088
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skarvetjønnmoen
(Sist oppdatert 10.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med stedvis grove masser, men mest sand og grus. Sterke bergarter gjør forekomsten godt egnet for knusing til vegformål. Det er flere små uttak hvor det er tatt ut noen få m3, to av disse er registrert som massetak.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse