GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61090
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Eikhom
(Sist oppdatert 10.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er samlet i et stiplet omriss og omfatter 2 breelvavsetninger og en steintipp. Breelvavsetningene inneholder sand og grus og har en mektighet på 0-3 m over grunnvannsspeilet/fjellet.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse