GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61092
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandemoen
(Sist oppdatert 10.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning som består av flere atskilte deler. Det er forholdsvis liten mektighet over grunnvannsspeilet, for det meste 1-3 m. Det er tatt ut noen få m3 fra flere små uttak i forekomsten, uten at disse er registrert som massetak i databasen. Det er lite stein og blokk, både i snitt og på overflaten, men stedvis en del grus og godt rundet stein. Beliggenheten gjør bruk til lokale formål mest aktuelt.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse