GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61094
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Gaukås
(Sist oppdatert 26.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med mange spor etter breelvløp på overflaten. Den består hovedsakelig av sandige masser med stedvis noe grus. grunnvannsnivået er 2-3 meter under overflaten i den nordre delen. Det er ett massetak i forekomsten. Det er også etablert søppelplass hvor det tas ut masser til overdekning.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse