GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61096
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Trytetjønn
(Sist oppdatert 26.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stort breelvdelta med sand som den dominerende kornstørrelse. Det finnes også noe fingrus, mens grov grus og stein bare finnes i begrenset mengde, og helst i topplaget i den nordre delen av forekomsten. Massene er for finkornige til vegformål, men kan benyttes til pussand og ved tilpassing av kornkurven gjennom sikting, være aktuell som fint tilslag i betong. Det tas ut masser fra ett massetak som leverer strøsand i sekker.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse