GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61102
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Baremsland sør
(Sist oppdatert 26.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av korttransportert, grovt, blokkrikt materiale. Grovest nærmest kløfta. Forekomsten fortsetter som en terrasse mellom fjellet og tjernene med ca. 2 meters mektighet. Massene består her av sand, grus og godt rundet stein i topplaget. Under er det sand med noe grus. I denne delen av forekomsten er det et massetak. Deler av forekomsten har begrenset mektighet over grunnvannsnivået. Det er nå etablert pukkverk i Einangfjellet vest for forekomsten.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse