GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61104
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Treungen
(Sist oppdatert 13.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse med begrenset mektighet (0-3 m) over grunnvann eller fjell. Det er en mengde større og mindre fjellblotninger i forekomsten. Store deler er også bebygd. Uttak herfra er derfor lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse