GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61106
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjortjønn
(Sist oppdatert 14.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består hovedsakelig av sand og har opp til 3 m mektighet over vannivået i Bjortjern. Forekomsten er for finkornig til å være interessant som ressurs.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse