GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61108
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Heimdal
(Sist oppdatert 14.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
1995: Forekomsten er en punktlokalisering av et nedlagt massetak i et område med vannbehandlet sand- og grusrikt morenemateriale.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse