GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61110
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjønnefoss
(Sist oppdatert 14.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mesteparten av forekomsten ligger 0-2 m over grunnvannsspeilet. Den nordøstlige delen er mektigere, 3-6 m og er volumberegnet. Det er tidligere tatt ut masser på vestsiden av Eidstjønn. Det har ikke vært drift her på lenge så massetaket er nå gjengrodd.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse