GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61112
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Homme
(Sist oppdatert 26.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning ved Hommegårdene. Den har form som en rygg med ei terrasseflate ut fra dalsiden. Massene består av sand, grus, stein og blokk med vekslende sammensetning. Ved foredling gjennom knusing og sikting kan massene være egnet som veggrus.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse