GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61114
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjeggestad
(Sist oppdatert 12.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med tykkere, vannbehandlet, sand- og grusrikt morenemateriale. Lokalt forekommer sortert sand. Helt nord i forekomsten er det observert et 4 m mektig lag med grusig til siltig sand. Ved skibakken er det registrert et område med sorterte masser. Forekomsten er bygd ut som ei terrasseflate av materiale transportert ut langs Juvåna, og bygd ut mot en isrest i dalen. Dette området er volumberegnet. Resten av forekomsten er avgrenset med stiplet omriss og inneholder sandig morene. Mektigheten er varierende med flere fjellblotninger.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse