GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61116
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nausgangmyra
(Sist oppdatert 26.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med sand, grus og stein med opp til 4 meters mektighet over fjell/grunnvannsnivå. I den mektigste delen av forekomsten er det tatt ut en god del masser, men uttakene er nå avsluttet.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse