GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61118
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Haukerhyl
(Sist oppdatert 13.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av begrensede mengder breelvavsatt sand og grus over fjell/grunnvann. Det er tidligere tatt ut noe masse ut mot elva, men massetaket er gjengrodd og nedlagt. Det er mulighet for mindre uttak i forekomsten.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse