GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61122
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalen
(Sist oppdatert 11.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en sand- og grusrik, vannbehandlet morene med hauger og rygger og en terrasse med sorterte, tildels grove masser. Det har vært søppelplass på forekomsten, men den er nå nedlagt og avsluttet. Den sørlige delen av terrasseflata er dyrket. Det er likevel betydelige ressurser mot nord. Massene kan egne seg for knusing til vegformål.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse