GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61128
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Vik
(Sist oppdatert 11.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har vifteform i nord og terrasser med ulike mektigheter mot sør. Det er 2-3 dødisgroper på forekomsten som består av sand og grus, overveiende sand i de lavere nivåene ned mot Nisser. Området rundt massetaket er mest aktuelt for fortsatt uttak. Forekomsten er interessant i lokal sammenheng.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse