GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61132
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Fjone
(Sist oppdatert 11.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten inneholder for det meste grusig sand, stedvis nesten bare sand. Delvis store mektigheter, 8-12 meter over grunnvannsspeilet. Det er en rekke dødisgroper, terrasser og smeltevannsrenner i forekomsten. Det er tatt ut betydelige mengder med masse fra 3 massetak. Forekomsten er viktig i den lokale forsyningen av sand og grus, men er generelt for finkornig til å være godt egnet til vegformål.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse