GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61134
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Vik
(Sist oppdatert 12.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter en rygg som nedover går over i en vifteformet avsetning ned mot Nisser. det er en god del grove masser øverst i den 10-15 m høye ryggen. I vifteavsetningen er mektigheten liten og massene for finkornige til at forekomsten vurderes som interessant for større kommersielle uttak. Massene kan benyttes til mindre kvalitetskrevende formål.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse