GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61136
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Støldalen
(Sist oppdatert 12.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er avgrenset med stiplet strek. Dette innebærer at det finnes sand og grus i området, men med usikker utbredelse og mektighet.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse