GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61140
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Dåstjønn
(Sist oppdatert 26.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en 15 meter mektig sand-/grusterrasse samt en elveslette med 0-2 meter mektighet over grunnvannsspeilet. Forekomsten vurderes å være dominert av sandig materiale, og være best egnet som betongtilslag. Ved knusing av de grovere massene kan disse benyttes til vegformål.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse