GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61144
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kyrkjebygda
(Sist oppdatert 26.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vanskelig avgrensbar avsetning med små mektigheter. Partier med sand/grus, trolig delvis over morene, delvis over fjell. Stedvis silt- og finsandlag. Et lite massetak nordøst i forekomsten med lagdelt, grusig sand og finsand. Forekomsten vurderes som lite interessant i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse