GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61146
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesland
(Sist oppdatert 26.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten synes lite aktuell for større uttak av masse pga. liten mektighet (2-3 m). Det er tidligere tatt ut masse i flere mindre, og nå nedlagte massetak.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse