STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 61160
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Umaktjønn
(Sist oppdatert 11.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I 1995 ble det tatt ut og knust masser fra steintippen og brukt til lokale veger.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse