GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61168
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lomkilen
(Sist oppdatert 12.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvmateriale langs vegen og vannbehandlet morene med varierende kornstørrelse oppover i lia. Forekomsten er registrert med stiplet avgrensing, noe som betyr at det innenfor avgrensingen finnes sand og grus, men at mektighet og kvalitet er usikker. Massene synes ikke å ha egenskaper som gjør det aktuelt med større uttak. Massene kan imidlertid brukes til enklere, lokale og private formål.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse