GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61170
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kåpetjern
(Sist oppdatert 04.jun.1981)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er trolig dominert av sand, men innslaget av grus synes å øke i nord mot proksimalkanten. Mange dødisgroper og smeltevannsløp. Verneverdig som stort, urørt delta med dødislandskap.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse