GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61186
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Russåna
(Sist oppdatert 04.jun.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Grovt, blokkrikt og korttransportert materiale med anslått stein og blokkinnhold på 40-50%. Det er en dødisgrop i syd, mens det nordover langs fjellsida er myr over sand/grus. Det er flere små nedlagte massetak i forekomsten.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse