GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61194
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Høgefossane
(Sist oppdatert 11.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med 7-8 meters mektighet over grunnvannsnivået. Massene består i det vesentligste av sand og noe grus, sporadisk også stein. Forekomsten er generelt for finkornig for å være egnet til vegformål, men de groveste massene kan brukes som veggrus. Ved sikting, for å få en maksimal siktekurve, kan massene benyttes som betongtilslag. Det er etablert grunnvannsuttak på forekomsten.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse