GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61196
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Berli
(Sist oppdatert 26.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta med sand og grus. Tildels grove, grusige masser enkelte steder. Det er ett større og ett mindre massetak på forekomsten. Det bør utføres oppfølgende undersøkelser for å bekrefte volum og kvalitet.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse