GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61198
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Berlimoen
(Sist oppdatert 26.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta med tildels grove grus- og steinige masser i overflaten. Mot dypet dominerer sand. det er tatt ut store mengder fra ett massetak på forekomsten, sannsynligvis av statens vegvesen først på 80 tallet. Det bør gjøres oppfølgende undersøkelser for å bestemme kvalitet og mengde.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse