GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61200
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Frøstdøl
(Sist oppdatert 11.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har for det meste kun 1-2 meters mektighet med stein- og blokkrikt materiale over grunnvannspeilet, og er derfor registrert uten volumberegning. Forekomsten synes lite aktuell for større uttak.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse