GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61202
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Fjalestad
(Sist oppdatert 11.jul.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av hauger og rygger med sandig materiale. Det er et lite massetak i den største ryggen. Dette området er også mest aktuelt for videre uttak. Materialsammensetningen og forekomstens beliggenhet gjør den mest interessant til lokal bruk.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse