STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 61208
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Fjone kraftstasjon
(Sist oppdatert 01.sep.1982)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp. Opplysninger fra kraftselskapet (Arendals vassdrags brugseierforening), viser at det vesentligste av massene ligger under vannstanden i Nisser.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse