PUKKDATABASEN

Forekomstområde 63903
Moss (3002) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Moss pukkverk AS
(Sist oppdatert 16.feb.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverket ligger ved riksvei 120, 1.5 km øst for E6. Det drives på tre ulike bergarter. Hovedbergarten er en omvandlet gabbro (metagabbro) som gjennomsettes av opptil flere meter tykke pegmatittganger. Forekomstens kvalitet og beliggenhet gjør at den er en viktig byggeråstoffressurs for Mosseregionen.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse