GRUSDATABASEN

Forekomstområde 64053
Indre Østfold (3014) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Mona
(Sist oppdatert 15.mai.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Monaryggen er en markert, frittliggende ca. 4 km lang bueformet rygg. Kommunegrensen mellom Trøgstad og Eidsberg går langsetter ryggen. I Grusdatabasen er derfor forekomsten delt i to. Det meste av massene ligger i Eidsberg. Fra den flate toppen faller nordskråningen bratt ned. På denne siden er det to massetak. Materialet veksler en del. I massetak 1 er det grove steinholdige gruslag i veksling med tynnere sand og grusholdige lag. I massetak 2 er det også en del grovt materiale, men nordøst i uttaket er det ensgradert sand. Forekomsten er klassifisert som nasjonalt viktig.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse