GRUSDATABASEN

Forekomstområde 64091
Indre Østfold (3014) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Mona
(Sist oppdatert 18.mai.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Monaryggen er en markert, frittliggende ca. 4 km lang rygg. Kommunegrensen mellom Trøgstad og Eidsberg går langsetter ryggen. I grusdatabasen er derfor forekomsten delt i to. Det meste av massene ligger i Eidsberg. Sydskråningen er slak. De største mektighetene ligger i de sentrale deler. Massene består i store trekk av sand på flankene og mere grovt i de sentrale delene. Massene er godt sorterte og lagdelte, lagene faller mot sør.

Bilder
1. Ikke angitt


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse